Moment wylaczenia pradu zgrzewajacego reguluje sie urzadzeniami

Moment wyłączenia prądu zgrzewającego reguluje się urządzeniami. Po wyłączeniu prądu dalszy ruch dźwigni powoduje tylko zwiększenie docisku do pręta w złączu. Zgrzewarki większych mocy, przeznaczone do zgrzewania prętów o dużych średnicach (np. radzieckie zgrzewarki MSGU-500) są zautomatyzowane i posiadają urządzenia pozwalające na zgrzewanie prętów z uprzednim wstępnym podgrzewaniem i późniejszym studzeniem złącza. Zaciski do prętów są wyposażone w cylindry pneumatyczne, a docisk prętów do siebie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych, lub częściej, systemem hydraulicznym: np. w maszynie, MSGU-500 siłą do 250 kN. Do zgrzewarek doczołowych produkowanych w kraju należą: – zgrzewarka typu ZOZ-l, służąca do zgrzewania prętów o średnicy 2 – 8 mm ze stali o małej zawartości węgla, – zgrzewarka typu ZOZ-b-2,5 do łączenia prętów o średnicy 1,8 8 mm ze stali o podwyższonej zawartości węgla, – zgrzewarka typu ZOZa-7 do zgrze wania prętów ze stali nisko wysokowęglowych o średnicach 4 – 12 mm, – zgrzewarka zob 50 i ZOa-120 do zgrzewania prętów zbrojeniowych o przekroju 50 – 800 mm2 Dla uzyskania prawidłowego połączenia dwóch prętów niezbędne jest właściwe ich przygotowanie. Łączone pręty nie mogę być w miejscu łączenia brudne, zardzewiałe a ponadto powinny stykać się ze sobą na całej powierzchni. [więcej w: opoltrans kielce, remotronix, skomur ]

Powiązane tematy z artykułem: opoltrans kielce remotronix skomur