Przyspieszacze nieorganiczne

Dinsmore oraz Vogt podjęli się przeprowadzenia podziału przyśpieszaczy w zależności od ich szybkości działania oraz od innych wpływów, jakie wywierają one na kauczuk. Przyśpieszacze nieorganiczne. Od chwili gdy pierwszy raz poddano kauczuk wulkanizacji, przystąpiono do pracy nad usunięciem wszystkich trudności, które napotykano przy tym procesie. Chociaż wulkanizacja dawała produkty o lepszych własnościach, jednak proces ten trudno było kontrolować. Największe trudności były wtedy, gdy proces wulkanizacji w ogóle nie zachodził. Na szczęście znaleziono na to sposób. W jednym z patentów Goodyear wspomina o zastosowaniu zasadowego węglanu ołowiu (jako barwnika). Wkrótce stwierdzono, że zarówno zasadowy węglan ołowiu, jak i szereg innych materiałów przyśpiesza wulkanizację. Najważniejszymi spośród nich były: wapno, magnezja, tlenek cynkowy oraz glejta ołowiana. Fanshawe np. zastosował mieszankę kauczuku, siarczki i glejty ołowianej. Odpowiednie dodatki tych materiałów umożliwiały wulkanizację nawet trudno poddających się procesowi gatunków kauczuku. Zdarzały się jednak wypad i, że w żaden sposób nie można było przeprowadzić wulkanizacji. Obecnie przyśpieszacze nie organiczne zostały prawie całkowicie zastąpione przez przyśpieszacze organiczne. [podobne: komputersat , joanna przetakiewicz życiorys , kartonex  ]

Powiązane tematy z artykułem: joanna przetakiewicz życiorys kartonex komputersat