Przyspieszacze

Przyśpieszacze. Przyśpieszacze są to chemiczne związki, które dodane do mieszanek kauczuku zwiększają szybkość wulkanizacji. Użyte do kauczuków syntetycznych działają w różnym stopniu, w zależności od rodzaju kauczuku i różnią się one między sobą stopniem przyśpieszania procesu wulkanizacji. Trzydziesci lat temu proces wulkanizacji prowadzonej w temperaturze l400C trwał kilka godzin, obecnie zaś w temperaturach poniżej l0OoC proces ten trwa zaledwie kilka minut, a nawet sekund, przy czym otrzymuje się znacznie lepsze produkty. Już od czasu Hancocka imano szereg materiałów nieorganicznych, które przyśpieszały wulkanizację; w chwiłi obecnej jednak zwrócono głównie uwagę na przyśpieszacze organiczne. Aby otrzymać dobre wulkanizaty kauczuku przy użyciu siarki bez dodatków przyśpieszających wulkanizację, proces należy prowadzić około pięciu godzin w temperaturze l40oC. W obecności tlenku cynkowego taki sam produkt można otrzymać w tych samych warunkach w ciągu czterech godzin. Jeżeli z kolei przeprowadzimy wulkanizację przy zastosowaniu jednego z początkowo odkrytych przyśpieszaczy organicznych, jak np. tiokarbanilidu -(stosując go w ilości l Ofo), otrzymamy lepsze produkty już w ciągu dwóch godzin, stosując temperaturę l40oC. przy użyciu najnowszych przyśpieszaczy, jak np. merkaptobenzotiazolu, wulkanizacja w temperaturze l400C trwa zaledwie pół godziny. Jeżeli jednak przyśpieszacz ten dodamy do kauczuku podczas walcowania, to już w niezbyt wysokich temperaturach materiał ulega przedwczesnej wulkanizacji. [więcej w: marbud toruń , remotronix , dylon sos odbarwiacz ]

Powiązane tematy z artykułem: dylon sos odbarwiacz marbud toruń remotronix