Regulacja wydajnosci pompy tlokowej

Regulacja wydajności pompy tłokowej przez zmianę szybkości obrotowej silnika napędowego Jest to najekonomiczniejszy sposób regulacji. Przy napędzie maszyną parową zmienia się szybkość obrotową wału pompy przez zmianę ciśnienia pary (dławienie) lub ilości pary (zmiana napełnienia). Zmianę szybkości obrotowej silników spalinowych najczęściej dokonywa się przez zmianę ilości paliwa (regulacja ilościowa) lub składu paliwa (regulacja jakościowa). Możliwość i sposób regulacji silnika elektrycznego zależy od jego rodzaju (rozdział XII). Regulacja stopniowa przy stałej szybkości obrotowej silnika napędowego może być uzyskana za pomocą przekładni zębatej lub pasowej. Sposób ten jest bardzo rzadko stosowany. 2, Regulacja wydajności pompy tłokowej przez wyłączenie z działania jednego lub więcej cylindrów pompy wielokrotnie działającej Sposób ten przeprowadzony może być przez podwieszenie zaworu ssawnego jednego lub więcej cylindrów pompy wielokrotnie działającej. Podwieszenie spowodowane zostaje obrotem wałka z mimośrodami podnoszącymi płytkę zaworu ssawnego za pośrednictwem popychaczy. [patrz też: psb mrówka myślenice, altrak24, skomur ]

Powiązane tematy z artykułem: altrak24 psb mrówka myślenice skomur