W technologii laczenie pretów zbrojeniowych rozróznic mozna dwa rodzaje zgrzewania, a mianowicie zgrzewanie doczolowe oraz zgrzewanie punktowe

W technologii łączenie prętów zbrojeniowych rozróżnić można dwa rodzaje zgrzewania, a mianowicie zgrzewanie doczołowe oraz zgrzewanie punktowe. Zgrzewanie doczołowe stosowane jest przy łączeniu krótkich prętów zbrojenia w odcinki dłuższe lub łączeniu prętów o handlowej długości jeden długi pręt. Zgrzewanie punktowe stosowane jest przy łączeniu krzyżujących się prętów. Zgrzewanie doczołowe może być zgrzewaniem kontraktowym oporowym lub iskrowym. Podczas zgrzewania oporowego materiał łączonych prętów dotyka do siebie, rozgrzewając się w miejscu łączenia pod wpływem oporu przepływającego prądu elektrycznego. Pod wpływem tej temperatury (2000:15000C) – materiał staje się plastyczny. Na skutek docisku łączonych prętów do siebie następuje ich połączenie. W miejscu tyku łączonych prętów nie zostaje w sposób widoczny pogrubiony przekrój zbrojenia oraz nie zostaje w tym miejscu zmniejszona jego wytrzymałość. Istota zgrzewania iskrowego polega na szybkim zbliżaniu i oddalaniu od siebie łączonych prętów. Powstaje wówczas silne iskrzenie (łuk Vel ty), co powoduje nagrzewanie i nadtapianie powierzchni stykowych prętów. [patrz też: psb mrówka myślenice, stal hart czechowice, remotronix ]

Powiązane tematy z artykułem: psb mrówka myślenice remotronix stal hart czechowice