Wodowskazy i kurki probiercze

Wodowskazy i kurki probiercze Wodowskazy na powietrznikach ssawnym i tłocznym umożliwiają obserwację stanu wody. Zamiast wodowskazów używane są niekiedy probiercze. Umieszcza się je w najniższym dopuszczalnym położeniu zwierciadła cieczy w powietrzniku. 6. Manometr i wakuometr Manometr i wakuometr wskazują nadciśnienie i podciśnienie; pierwszy w powietrzniku tłocznym, drugi w ssawnym. Oba należy raz do roku sprawdzać. 7. Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa umieszcza się na rurociągu tłocznym lub powietrzniku tłocznym, a niekiedy i na ssawnym. Uniemożliwia on przekroczenie najwyższego dopuszczalnego ciśnienia, na które jest nastawiony. Są dwa typy zaworów bezpieczeństwa: zamknięte i otwarte z grzybkami obciążonymi ciężarkami lub napięciem sprężyny. Pierwszy typ stosowany jest w pompach do cieczy szkodliwych dla otoczenia, wysokociśnieniowych i znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych lub silnika elektrycznego. W innych wypadkach można stosować zawory bezpieczeństwa otwarte. [hasła pokrewne: foto miki kutno, komornik bakalarski, opoltrans szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: foto miki kutno komornik bakalarski opoltrans szczecin