Wulkanizacja przebiega bardzo wolno

Stwierdzono, że niewielkie ilości ultraprzyśpieszaczy typu dwutiokarbaminowego zwiększają szybkość wulkanizacji innych, mniej energicznych przyśpieszaczy. Jak już podano, kauczuk pod wpływem wulkanizacji nabywa szeregu cennych własności. Jeżeli jednak mieszanka posiada skład dość prosty, zawierając tylko kauczuk, siarkę i tlenek cynkowy, otrzymany wulkanizat wykazuje również szereg wad. Wulkanizacja przebiega bardzo wolno, własności fizyczne są nie dość dobre i materiał ulega szybkiemu zniszczeniu. W miarę zdobywania doświadczenia stosowano coraz to szybciej działające przyśpieszacze, ilość stosowanej siarki coraz bardziej malała, a czas wulkanizacji był coraz krótszy. Zauważono przy tym szereg ciekawych zjawisk. Użycie tych przyśpieszaczy nie tylko nadawało produktom lepsze własności fizyczne, lecz również wykazywały one znacznie większą odporność na starzenie. Stwierdzono więc, że aby otrzymać możliwie najlepszy materiał, należy stosować szybko działające przyśpieszacze, które wymagają małej ilości siarki i powodują bardzo szybką wulkanizację. Inną wielką zaletą tych przyspieszaczy było to, że przy użyciu niewielkiej ilości siarki do wulkanizacji, w gotowymi produkcie pozostają tylko bardzo małe ilości siarki niezwiązanej. co zapobiega możliwości dalszej wulkanizacji. W konsekwencji gotowe produkty są bardziej odporni na działanie ciepła. [przypisy: komputersat , joanna przetakiewicz życiorys , kartonex  ]

Powiązane tematy z artykułem: joanna przetakiewicz życiorys kartonex komputersat