huty szkla w Poznaniu

Pierwsza wzmianka z roku 1310 dotyczy huty szkła w Poznaniu. W wieku XIV powstało na ziemiach polskich przynajmniej kilkanaście hut szkła, jednakże właściwy rozkwit następuje dopiero w wieku XVI. Ostatnie wykopaliska świadczą o tym, że ośrodek szklarski na ziemiach polskich nie wyrósł wyłącznie na obcych wzorach. Przeciwnie, wiele wskazuje na to, że w znacznej mierze można go uważać za rozwijający się samodzielnie. Najbardziej przekonywującym argumentem jest analiza chemiczna szkła, która wykazuje inny u nas skład masy szklanej niż w pozostałych ośrodkach przemysłu szklarskiego Europy. Powracając do historii rozwoju przemysłu szklarskiego w Europie, trzeba stwierdzić, że w wieku XVI i następnych zaznacza się coraz większy rozwój tego przemysłu. Doskonalono piece, skład masy i sposób obróbki, szczególnie szlifowania szkła. Mimo to sam proces technologiczny jeszcze ok. 1900 roku niewiele się różnił od sposobu sprzed lat tysiąca. Dopiero osiągnięcia XX wieku, a mianowicie udoskonalenie procesu wytapiania i wprowadzenie automatycznych maszyn, zapoczątkowują nowę erę przemysłu szklarskiego i – możemy to stwierdzić – nowy wiek złoty. [więcej w: wagabunda rzeszów, dylon sos odbarwiacz, skomur ]

Powiązane tematy z artykułem: dylon sos odbarwiacz skomur wagabunda rzeszów