Powstajaca w luku temperatura wynosi okolo 25000 C docisniecia do siebie pretów nastepuje uformowanie sie zgrzeiny

Powstająca w łuku temperatura wynosi około 25000 C dociśnięcia do siebie prętów następuje uformowanie się zgrzeiny, przy czym w tym przypadku następuje niewielkie zwiększenie średnicy w miejscu łączenia prętów. Ciepło wydzielające się w wielkości Q = 0,24 J2 R t zależy, jak widać ze wzoru, od natężenia prądu przepływającego przez złącze i od czasu trwania t przepływu prądu. Opór całkowity Re jest wartością mało zmieniającą się podczas procesu zgrzewania. Istnieją tablice i wykresy, podające optymalne parametry zgrzewania, tj. natężenie i czas przepływu prądu w zależności od pola powierzchni przekroju prętów zgrzewanych. Przy zgrzewaniu prętów ze stali wysokogatunkowych zachodzi dodatkowo potrzeba obróbki termicznej złącza, polegającej na spowolnieniu procesu stygnięcia. Zgrzewanie doczołowe prowadzone jest na urządzeniach zwanych zgrzewarkami doczołowymi. Zgrzewane pręty i umocowane są w uchwytach za pomocą urządzeń zaci skających. Do uchwytów tych przyłączone są końce przewodów wtórnego uzwojenia transformatora. Jeden z uchwytów jest stały, drugi zaś połączony jest z urządzeniem dociskowym i może być przesuwany poziomo. Uchwyty przekazujące prąd do prętów są wykonane z miedzi i można je wymieniać dopasowując każdorazowo do średnic zgrzewanych prętów. Zgrzewarka typu ASFJ-50 posiada dwa mimośrodowe zaciski szybko chwytające, przy czym zacisk jest nieruchomy, a zacisk przesuwny. [przypisy: opoltrans kraków, wagabunda rzeszów, kartonex ]

Powiązane tematy z artykułem: kartonex opoltrans kraków wagabunda rzeszów