Szesciometylenoczteroamine zastapiono przez homologiczny zwiazek aldehydoamine

W ostatnich latach prowadzono dalsze badania nad tymi typami związków. Sześciometylenoczteroaminę zastąpiono przez homologiczny związek aldehydoaminę. Zamiast soli amonowych zastosowano różne aldehydy, jak aldehyd octowy, aldehyd masłowy oraz zasady organiczne. Do najważniejszych przyśpieszaczy w chwili obecnej należą materiały zawierające siarkę, głównie pochodne dwusiarczku węgla. Tiokarbanilid zastąpiono przez dwutiokarbaminiany oraz przez merkaptobenzotiazol. Następnie przeprowadzono badania nad wszelkimi możliwymi związkami posiadającymi grupę dwutiokarbaminową. Dużo pracy poświęcono również przyśpieszaczom bardzo aktywnym, z których jedne są rozpuszczalne w wodzie, inne nierozpuszczalne, wszystkie jednak działają bardzo szybko na lateks. Z chwilą gdy zauważono, że przyśpieszacze typu dwutiokarbaminianów działają znacznie energiczniej w obecności tlenku cynkowego, przystąpiono natychmiast do badania wpływu rodników metaloorganicznych. Produkuje się obecnie szereg związków cynku, ołowiu i kadmu, posiadających bardzo różnorodne własności. Obecnie istnieje tendencja stosowania nie jednego, lecz kilku przyśpieszaczy, co ułatwia kontrolę wulkanizacji. [przypisy: psb mrówka myślenice , wagabunda rzeszów , castorama kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kielce psb mrówka myślenice wagabunda rzeszów